Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

W dniach 05 – 12 lutego 2018 r. organizujemy ośmiodniową, samolotowo – autokarową Pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Organizujemy ją z Pallotyńskim Biurem Pielgrzymkowo – Turystycznym „Peregrinus” z Warszawy.

 

Program pielgrzymki Ziemia Święta od Nazaretu do Jerozolimy:

1. dzień – poniedziałek 05 lutego 2018 r.

WARSZAWA – TEL – AWIW – NAZARET

Przelot na trasie Warszawa – Tel-Awiw. Przejazd autokarem do hotelu w Nazarecie.

2. dzień – wtorek 06 lutego 2018 r.

GALILEA

Nazaret – Bazylika Zwiastowania i miejsce życia św. Rodziny. Kana Galilejska – sanktuarium pierwszego cudu Chrystusa. Góra Tabor – miejsce Przemienienia Pańskiego.

3. dzień – środa 07 lutego 2018 r.

GALILEA – BETLEJEM

Góra Błogosławieństw. Kafarnaum – dom św. Piotra i synagoga. Tabgha – kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb, kościół Prymatu św. Piotra. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Przejazd do Betlejem.

4. dzień – czwartek 08 lutego 2018 r.

BETLEJEM

Bazylika i Grota Narodzenia, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Pole Booza (groby Pasterzy).Sanktuarium św. Miriam Baouardy w klasztorze karmelitańskim.

5. dzień – piątek 09 lutego 2018 r.

BETLEJEM – JEROZOLIMA – BETLEJEM

Getsemani – Bazylika Agonii i Bazylika Wniebowzięcia NMP. Sanktuaria na Górze Oliwnej: kaplica Wniebowstąpienia, kościoły Pater Noster i Dominus Flevit. Syjon Chrześcijański: kościół św. Piotra In Gallicantu, Bazylika Zaśnięcia NMP. Wieczernik – miejsce ustanowienia kilku sakramentów.

6. dzień – sobota 10 lutego 2018 r.

BETLEJEM – JEROZOLIMA – BETLEJEM

Kościół św. Anny – tradycyjne miejsce narodzenia Maryi, obok sadzawka Betesda. Cardo – ulica z czasów rzymskich. Ściana Płaczu – święte miejsce judaizmu. Jerozolima –Droga Krzyżowa (Via Dolorosa) i Bazylika Grobu Pańskiego. Ain Karem („źródło winnic”) – miejsce nawiedzenia św. Elżbiety i narodzin św. Jana Chrzciciela. Yad Vashem – pomnik ofiar Holocaustu.

7. dzień – niedziela 11 lutego 2018 r.

JUDEA

Betania – sanktuarium Marii, Marty i Łazarza. Przejazd przez Pustynię Judzką. Jerycho – najstarsze miasto Palestyny. Miejsce Chrztu Pańskiego nad rzeką Jordan. Wypoczynek nad Morzem Martwym.

8. dzień – poniedziałek 12 lutego 2018 r.

TEL – AWIW – WARSZAWA

Przelot do Warszawy.

 

CENA: 570 USD + 1950 PLN obejmuje:

– przeloty samolotem

– przejazdy klimatyzowanym autokarem

– noclegi w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami)

– pełne wyżywienie (3 posiłki)

– opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów

– opłata składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

– opłaty za świadczenia zwyczajowe

– ubezpieczenie

– opieka księdza przewodnika (biblista Ks. Łukasz Łaszkiewicz)

– codzienna Msza św.

Przy zapisie należy dostarczyć:

– wypełniony i podpisany formularz „Umowy – Zgłoszenia oraz „Umowy Ubezpieczenia”

– ksero paszportu – paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki

– przedpłatę w wysokości 700 zł.

Decyzję o wjeździe do Izraela i wyjeździe z Izraela podejmują służby graniczne. Za brak zgody na przekroczenie granicy biuro nie ponosi odpowiedzialności.

Opłata za pielgrzymkę może być regulowana na dwa sposoby:

  1. Całość kwoty w złotych polskich. Ostateczna wpłata jest sumą kwoty podanej w złotych polskich oraz kwoty podanej w walucie, pomnożonej przez kurs sprzedaży dewiz Banku PKO BP SA, z którego usług korzysta Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne „PEREGRINUS”, obowiązujący o godz. 9.00 w dniu dokonania pełnej wpłaty (między 50-tym a 35-tym dniem przed wyjazdem. Ustalenia w biurze jednolitego kursu wpłaty dla całej grupy dokonuje organizator. Osoby wpłacające należność przelewem bankowym lub przekazem pocztowym proszone są o kontakt telefoniczny z Biurem w dniu wpłaty w celu ustalenia właściwego kursu waluty oraz o przesłanie do biura kserokopii dowodu wpłaty.
  2. W złotych polskich i w walucie obcej (zgodnie z cenami podanymi na programie). Osoby wpłacające należność przelewem bankowym proszone są o kontakt telefoniczny z biurem w dniu wpłaty w celu otrzymania numeru konta walutowego. Kwota ostatecznej wpłaty jest pomniejszona o dokonaną wcześniej przedpłatę. Termin rezygnacji bez ponoszenia kosztów wynosi 100 dni. Po upływie tego terminu stosuje się przepisy zawarte w „Ogólnych Warunkach Uczestnictwa”.

Wszelkie informacje można uzyskać u ks. proboszcza Dariusza Kowalka w zakrystii, lub w biurze parafialnym, lub telefonicznie: 605 676 510.