ZAPOWIEDŹ WYDARZEŃ OD LISTOPADA DO GRUDNIA 2018 ROKU W NASZEJ PARAFII

ZAPOWIEDŹ WYDARZEŃ OD LISTOPADA DO GRUDNIA 2018 ROKU W NASZEJ PARAFII

LISTOPAD

 1. 20 listopada – Spotkanie z rodzicami dzieci kl. III
 2. 21 listopada – Spotkanie członków Akcji Katolickiej
 3. 22 listopada – Spotkanie Kręgu Biblijnego
 4. 23 listopada – Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania
 5. 25 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla
 6. 26 listopada – Spotkanie z dziećmi kl. III przygotowującymi się do przyjęcia I Komunii św.

 

GRUDZIEŃ

 1. 01 grudnia – Objazd chorych
 2. 02 grudnia – Pierwsza Niedziela Adwentu
 3. 06 grudnia – Wspomnienie Św. Mikołaja Biskupa
 4. 08 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Poświęcenie dzieciom kl. III medalików i krzyżyków
 5. 09 grudnia – kazania głosi Ks. dr Łukasz Łaszkiewicz z Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, biblista. O godz. 16.00 spotkanie uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej z przewodnikiem Ks. dr Łukaszem Łaszkiewiczem
 6. 10 grudnia – Spotkanie opłatkowe katechetów
 7. 12 grudnia – Spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej
 8. 13 grudnia – Spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej i Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.
 9. 14 grudnia – Spotkanie opłatkowe rodziców lektorów i ministrantów
 10. 15 grudnia – Przedświąteczny objazd chorych
 11. 15 grudnia – Spotkanie opłatkowe scholki dziecięcej, scholi młodzieżowej, scholi studenckiej, grupy młodzieżowej
 12. 16 grudnia – Spotkanie opłatkowe chóru
 13. 17 grudnia – Spotkanie opłatkowe Grupy Modlitwy Ojca Pio i Kręgu Biblijnego
 14. 18 grudnia – Spotkanie opłatkowe Grupy Charytatywnej i Wspólnoty Św. Jana Marii Vianneya
 15. 19 grudnia – Imieniny Ks. Proboszcza
 16. 20 grudnia – Spotkanie opłatkowe lektorów i ministrantów
 17. 22 grudnia – Spowiedź św. z udziałem kapłanów z całego dekanatu w naszej parafii
 18. 24 grudnia – Wigilia dla osób biednych i potrzebujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
 19. 25 grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia. Pasterki o godz. 22.00 i 24.00
 20. 27 grudnia – Rozpoczęcie duszpasterskich odwiedzin rodzin w parafii
 21. 31 grudnia – Msza św. dziękczynna za Rok Pański 2018 o godz. 17.00.