AktualnościModlitwa pielgrzyma

Bądź pozdrowiona Ziemio Święta! Ziemio Abrahama, Izaaka, Jakuba; Ziemio dwunastu pokoleń – bądź pozdrowiona! Ziemio, w której jeszcze słychać śpiew Dawidowych psalmów i mądrość sądów Salomona. Ziemio zwyczajna, pustynna, kamienista, a zarazem jakże inna. Ziemio, którą gdy ktoś ujrzał, ten nie może zapomnieć o niej. Ziemio Święta – bądź pozdrowiona! Ciągle na tobie widać ślady przechodzącego się Boga, ślady Pana; jakby dopiero co tutaj był. Ziemio, w której nie trzeba szukać miejsca na modlitwę – bo cała jesteś modlitwą; Ziemio,…


Czytaj więcej

ZAPOWIEDŹ WYDARZEŃ W GRUDNIU 2018 ROKU W NASZEJ PARAFII

10 grudnia – Spotkanie opłatkowe katechetów 11 grudnia – Msza św. dla osób żyjących w małżeństwach niesakramentalnych 13 grudnia – Śpiew Akatystu w kościele 14 grudnia – Spotkanie opłatkowe rodziców lektorów i ministrantów 15 grudnia – Przedświąteczny objazd chorych 15 grudnia – Spotkanie opłatkowe scholki dziecięcej, scholi młodzieżowej, scholi studenckiej 16 grudnia – Spotkanie opłatkowe chóru 17 grudnia – Spotkanie opłatkowe Grupy Modlitwy Ojca Pio i Kręgu Biblijnego 18 grudnia – Spotkanie opłatkowe Grupy Charytatywnej i Wspólnoty Św. Jana Marii…


Czytaj więcej