25-lecie kapłaństwa ks. Proboszcza – spotkanie przy stole 2018

25-lecie kapłaństwa ks. Proboszcza – spotkanie przy stole 2018