60 rocznica święceń kapłańskich ks. Prałata Leona Spaleniaka 2017

60 rocznica święceń kapłańskich ks. Prałata Leona Spaleniaka 2017