Odpust parafialny i zakończenie Misji Świętych – procesja z darami

Odpust parafialny i zakończenie Misji Świętych – procesja z darami