Wizytacja naszej parafii przez Ks. Biskupa Łukasza Buzuna i Sakrament Bierzmowania 2019

Wizytacja naszej parafii przez Ks. Biskupa Łukasza Buzuna i Sakrament Bierzmowania 2019