grupy duszpasterskie

 

grupy duszpasterskie

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Podejmując wezwanie Ojca Świętego, Konferencja Episkopatu Polski w 1996 roku powołała do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włącza ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską.W naszej parafii jako Akcja Katolicka podejmujemy różne działania:

  • wydajemy gazetkę parafialną „Z Krotoszyńskiej Łodzi”,
  • bierzemy czynny udział w liturgii niedzielnej i angażujemy się w Zycie Akcji Katolickiej na szczeblu diecezjalnym,

Opiekunem Oddziału Akcji Katolickiej jest Ks. Proboszcz, a prezesem p. Krystyna Marciniak. Spotkania odbywają się w drugą środę miesiąca po Mszy Św. wieczornej na probostwie.

 
bierzmowanie

Żywy różaniec

W naszej parafii to wspólnota matek i ojców, którzy mają tradycję comiesięcznych spotkań w ramach nabożeństwa w drugą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 8:00. Jesteśmy grupą, która swoją nieustanną modlitwą wspomaga wszystkie działania duszpasterskie w naszej parafii. Opiekunem Żywego Różańca jest ks. Proboszcz – Dariusz Kowalek, a zelatorką p. Barbara Michalak.
 
eucharystia

Grupa charytatywna

Ważnym przejawem działalności Kościoła jest troska o ubogich. Wyraża się ona także w działaniu grupy charytatywnej która w naszej parafii wspiera najuboższych poprzez comiesięczne zbiórki ofiar na ten cel i dostarczanie potrzebującym pomocy materialnej. Prezesem grupy jest p. Mariola Szczegóra.
Zapraszamy do włączenia się w niesienie pomocy najuboższym. Zawsze jest się czym podzielić z innymi!
 
małżeństwo

Grupa modlitwy Ojca Pio

Grupa Modlitwy Ojca Pio przy naszej Parafii powstała 23 września 2013 r. z inicjatywy Ks. Krzysztofa Ślicznego – ówczesnego naszego wikariusza, a jednocześnie diecezjalnego asystenta duchowego Grup Modlitwy Ojca Pio. Grupa spotyka się raz w miesiącu na modlitwie różańcowej, Eucharystii, uczczeniu relikwii Św. Ojca Pio oraz spotkaniu formacyjnym. Raz w miesiącu modlimy się wraz z Ks. Krzysztofem i rozważamy Słowo Boże. W każdą środę tygodnia o godz. 18.30 modlimy się z chorymi w kaplicy szpitalnej prosząc za wstawiennictwem Św. Ojca Pio o łaskę uzdrowienia dla chorych i cierpiących. Co roku uczestniczymy w ogólnopolskim czuwaniu Grup Modlitwy Ojca Pio w krakowskich Łagiewnikach oraz w diecezjalnym spotkaniu Grup Modlitwy Ojca Pio w Wołczynie. Asystentem duchowym Grupy jest Ks. Krzysztof Raj, a animatorem pani Elżbieta Maleszka.

 
kapłaństwo

Wspólnota św. Jana Marii Vianeya

Wspólnota Rodzin Kapłanów, kleryków i Sióstr Zakonnych jako Wspólnota Modlitewna rozpoczęła swoją działalność w Roku Kapłańskim. W każdy I Czwartek m-ca rodzice i wierni – parafianie licznie przybywają na Mszę Świętą.
Celem tej wspólnoty jest:

  • modlitewne wspieranie Kościoła Bożego,
  • oddawanie hołdu Kapłaństwu Chrystusowemu,
  • modlitwa za Ojca Świętego
  • modlitwa o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
  • modlitwa za kapłanów i siostry zakonne pochodzące z naszej parafii i pracujących w naszej parafii
  • modlitwa o umocnienie Kościoła Bożego w sercach ludzkich

Jest to wspólnota dość prężna, prawie wszyscy rodzice działają w różnych grupach istniejących przy naszym kościele. Wspólnotę wspierają modlitwą inne grupy naszej parafii takie jak: Żywy Różaniec , Wspólnota Czcicieli Serca Pana Jezusa, i wiele innych wspólnot.
Opiekunem grupy jest Ks. Proboszcz

 
pokuta

Czciciele Serca Jezusowego

Spotkania naszej grupy odbywają się w kościele zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca na specjalnym nabożeństwie po Mszy Św. o godz. 8:00. Oddaniem Najświętszemu Sercu Jezusa pragniemy wypraszać potrzebne łaski dla nas i całej parafii. Swoim życiem pragniemy pokazywać, że ufamy Bożemu Sercu. Opiekunem grupy jest. ks. Proboszcz, a przełożoną jest Janina Garbarek.
 
namaszczenie

Duszpasterstwo osób niesakramentalnych

Małżeństwo niesakramentalne – to związek ludzi ochrzczonych, którzy nie mogą zawrzeć ślubu zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej, chociażby tego bardzo chcieli. Przeszkodą dla nich jest to, że wzięli ślub w Kościele, cywilnie rozwiedli się, a następnie ponownie zawarli – już tylko – związek cywilny. Tęsknią za spowiedzią i Komunią św. Czasem też oskarżają Kościół, że jest dla nich zbyt surowy, zapominając, że nierozerwalność małżeństwa ustanowił Chrystus.

Nasza grupa powstała jako owoc wizyty duszpasterskiej. Spotykamy raz w miesiącu aby wspierać się dobrym słowem oraz uczestniczyć we Mszy Świętej z indywidualną adoracją Najświętszego Sakramentu. Opiekunem grupy jest ks. Artur Kułton, który czeka na wszelkie pytania droga mailową.

 
pokuta

Krąg Biblijny

Krąg biblijny zrodził się z pragnienia głębszego poznania Pisma Świętego. Dzięki ks. Krzysztofowi i możemy spotykać się, aby wspólnie studiować i czytać Pismo Święte według wskazań kalendarza liturgicznego. Na spotkaniach naszej wspólnoty nie tylko się modlimy, ale również pogłębiamy naszą wiarę i wiedzę religijną, wykorzystując różnego rodzaju pomoce biblijne. Dzielimy się swoim życiem w świetle Słowa Bożego. Spotykamy się w każdy czwartek po wieczornej Mszy w domu parafialnym przy ulicy Słodowej. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich młodych i starszych. Poznanie Chrystusa może dokonać się jedynie przez poznanie Słowa Bożego. Krąg biblijny prowadzi ks. Krzysztof Raj.
 
pokuta

Chór

„Potem, poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi wysławiali Go śpiewając: Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość.” (2Krn 20,22)Chór działający w naszej parafii prowadzi pani Małgorzata Zuchowicz. Obecnie liczy kilkanaście osób, w różnym wieku, różnych zawodów i wykształcenia, a łączy nas przede wszystkim radość ze śpiewania. Razem tworzymy rozśpiewaną wspólnotę, w której panuje przyjacielska atmosfera, połączona z dobrym humorem i życzliwością.

Posłannictwem chóru jest propagowanie muzyki wielogłosowej i pielęgnowanie śpiewu kościelnego poprzez udział w parafialnych uroczystościach i nabożeństwach. Opiekunem duchowym jest Ks. Proboszcz.

Próby mamy w poniedziałki o godz. 19.20 w kościele. Dyrygentem chóru jest p. Małgorzata Zuchowicz.

 
namaszczenie

Poradnia życia rodzinnego

Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych. Małżeństwo chrześcijańskie jest jedno tzn. jest to związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Przez sakrament małżeństwa małżonkowie tworzą związek nierozerwalny, czyli raz ważnie zawarte małżeństwo sakramentalne łączy dwoje ludzi aż do śmierci jednego z małżonków.

W czasie czterech indywidualnych spotkań, jest okazja zapoznać się z nauczaniem Kościoła na temat życia, jego przekazywania i ochrony. Charakter spotkań w poradni domaga się odpowiedniej ilości czasu, dlatego narzeczeni na pierwsze spotkanie powinni zgłosić się przynajmniej trzy miesiące przed planowanym ślubem.

W naszej Parafii Poradnia Życia Rodzinnego zaprasza kandydatów do Sakramentu Małżeństwa w każdy wtorek o godz. 19:00 w domu parafialnym przy ulicy Słodowej 3a, a w okresie zimowym na probostwie. Spotkania prowadzi p. mgr Beata Głownicka.

 
pokuta

Wspólnota lednicka

Przez spotkania grupy lednickiej w ciągu roku przygotowujemy się do udziału w ogólnopolskim spotkaniu na polach lednickich. Podejmujemy wiele działań związanych z różnymi wydarzeniami w ciągu roku liturgicznego, organizujemy zabawy i dyskoteki dla młodzieży, przygotowujemy też okolicznościowe koncerty. Spotkania odbywają się w czasie wyznaczonym przez naszych opiekunów a są nimi pani katechetka Bożena Drygas i Ks. Krzysztof Raj
 
pokuta

Wspólnota młodzieżowa „Apostoł”

Grupą opiekuje się pani katechetka Teresa Mikołajczyk i ks. Krzysztof Raj. Spotkania odbywają się w każdy piątek miesiąca (z wyjątkiem pierwszego piątku) o godz 17. Podczas spotkań rozmawiamy o problemach dzisiejszej młodzieży, rozważamy Pismo Św. Wyjeżdżamy na kolonie letnie, wycieczki, a także śpiewem uwielbiamy Pana.
 
namaszczenie

Katecheza przedmałżeńska

Spotkania odbywają się w wybrane piątki miesiąca po Mszy Świętej wieczornej w domu parafialnym. Katecheza to dwa lata wspólnych spotkań, które są obowiązkowe dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W czasie spotkania, każdy uczestnik otrzymuje indeks ukończenia katechezy. Spotkania prowadzi ks. Krzysztof Raj.
 
pokuta

Schola Młodzieżowa

Naszą specjalnością jest śpiew w czasie liturgii Mszy Św. z udziałem młodzieży. Przez wspólne śpiewanie i czas przygotowania liturgii pragniemy być bliżej Pana Boga. Opiekunem scholii jest Ks. Artur Kułton
 
pokuta

Ministranci

Lektorzy, ministranci i kandydaci do służby przy ołtarzu angażują się w liturgię służąc Bogu. Spędzają razem czas, organizując wyjazdy i spotkania. Pomagają w kolędzie i swoim życiem dają świadectwo przynależności do Chrystusa. Swoje zainteresowania sportowe rozwijamy na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7 na Parcelkach w Krotoszynie we wtorki o godz. 19.15. Opiekunem liturgicznej służby Ołtarza w naszej parafii jest ks. Artur Kułton.

Modlitwa przed Mszą Świętą:
Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po Mszy Świętej:
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 
pokuta

Eucharystyczny Ruch Młodych

Do wspólnoty tej należą dzieci naszej parafii. W czasie spotkań dzielimy się radością, poznajemy Słowo Boże, śpiewamy, organizujemy wyjazdy i szukamy śladów Boga w świecie. Pragniemy razem pogłębiać naszą miłość do Chrystusa. Opiekunami grupy są pani katechetka Lidia Kopeć i Ks. Krzysztof Raj.

 

MODLITWA ERM:

Panie, naucz nas wybierać Ciebie każdego dnia i odpowiadać Tobie „TAK” każdym naszym czynem jak Maryja. Spraw, byśmy mogli iść za Tobą bez lęku i kochać Ciebie ponad wszystko – mocą Eucharystii! Uczyń nas braćmi dla tych, których stawiasz na naszej drodze! Spraw, byśmy byli świadkami tego wszystkiego, co widzieliśmy i słyszeliśmy tego, w co wierzymy i czym żyjemy, tak, by każdy będąc z nami mógł rozpoznać w Tobie jedynego Boga! Amen.

 
schola

Schola Dzięcięca

Rozśpiewane dzieci naszej parafii spotykają się na próbach scholi dziecięcej w każdą sobotę o godz. 10.00 w domu parafialnym przy ul. Słodowa 3a. Śpiewają podczas Mszy św. o godz. 11.00. Scholę prowadzi Pani Rosanna. Wszystkie dzieci, które pragną grać i śpiewać w naszej scholi zapraszamy na próby.